Alternativ till Craps

Ett av de mer populära tärningsspelen i amerikanska casinon är som bekant Craps. Spelets ursprung har kunnat spåras ändå tillbaka till medeltidens korståg, där förekomsten av den engelska föregångaren, som kallades Hazard, blivit dokumenterad under de långa färderna. Dagens moderna version av Craps fyller i mångt och mycket samma funktion, dvs. att erbjuda människor en möjlighet till avkoppling och omväxling från den trista vardagen.

Vad är Craps?

Spelet spelas på ett så kallat Craps-bord vilket utgör en vanlig del i inredningen på casinon runt om i världen och som ofta erbjuds lite extra utrymme för att ge plats åt alla spelarna som samlas där.

Spelet består av två rundor, eller tärningskast om man så vill, och det är spelarna själva som kastar tärningarna. Craps är på många sätt ett socialt spel eftersom det krävs ett samarbete mellan personen som kastar tärningarna och de övriga spelarna runt bordet. Banken (eller huset) finns representerat längs med ena långsidan medan de övriga spelarna får samsas om resten av utrymmet runt bordet.

Trots det statistiska övertag som banken av naturliga skäl har finns ändå möjlighet till mindre odds-justeringar genom att tillämpa avancerade och väl uträknade strategier. Ibland är det de små detaljerna som kan göra stor skillnad, så inga knep eller möjligheter bör underskattas när det kommer till casinospel. Det är ju trots allt vinst som är målet!

Hur spelas craps?

En spelare i taget får agera "shooter", dvs. den som kastar tärningarna. Övriga spelare lägger sina insatser för att markera med eller mot shootern. Spelarna gör sina insatser för att gissa på resultaten "Pass Line" eller "Don't Pass". Beroende på den sammanlagda summan av de två tärningarna blir utfallet antingen direkt slutresultatet eller ett s.k. "point värde", som sedan behöver uppnås igen innan summorna 7 eller 11 återkommer för att "Pass Line" ska vinna. I annat fall blir resultatet det motsatta.

Alternativ - Vad är skillnaden

Det vanligast förekommande alternativet till Craps är den asiatiska storfavoriten Sic Bo, som är en betydligt äldre men också något enklare form av tärningsspel. Till skillnad från Craps behövs inte samma ytor för spelet då allting sker under mer kontrollerade former. Istället för att spelarna kastar tärningarna har man I Sic Bo en spelvärd som handhar de tre tärningarna i en sluten tumlare. Detta gör att spridningen av tärningarna kan begränsas. Sic Bo spelas med en spelrunda i taget och medan tärningarna tumlas under den täckta huven ska spelarna gissa resultatet av spelomgången. Med andra ord spelas Sic Bo med fasta odds, till skillnad från Craps, där visst utrymme ges för noggranna spelstrategier.

Tärningsslots

I vissa länder med reglerade spelmarknader är det inte ovanligt att tärningsspel är förbjudna. Där erbjuds istället i vissa fall slotspel online som är specialanpassade för att representera olika tärningsspel. Något som verkar vara ett vinnande koncept av spelarstatistiken att döma.