Craps termer

Craps är ett gammalt amerikanskt hasardspel från början av 1800-talet, och terminologin är på engelska, även om det finns vissa influenser från det franska språket.

Engelska och försvenskade termer

Det brukar vara ganska livligt vid crapsborden. Den som är tystast är ofta huvudpersonen, det vill säga den person som ska kasta tärningarna och säkerligen känner en viss nervositet. Just den personen kallas ”shooter” eller det lite mer försvenskade ”shootern”. Det är många av termerna som än så länge har behållit sin ursprungliga engelskspråkiga form även här i Sverige, men vissa svenska sajter använder en mer försvenskad form av termerna. ”Come out roll” eller ”come out-kastet” kallas det första kastet som shootern gör. Innan shootern gör sitt kast ska dock spelarna lägga sina insatser. Tror man att shootern kommer att misslyckas spelar man på ”Don´t pass-linjen”. Men man kan även välja att spela på ”Pass-linjen” och de insatserna kallas ”rätta”, för då tror man på att shootern kommer att vinna, och att tärningskastet ska bli 7 eller 11. Skulle tärningskastet bli 2, 3 eller 12, så kallas detta ”craps” och det som har satsats på Pass-linjen är förlorat.

Andra chansen

Skulle tärningsresultatet däremot bli något av det övriga, det vill säga 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, så kallas det för ”point” och man skulle även kunna kalla det för det i Sverige numera etablerade melodifestivaluttrycket ”andra chansen”, eftersom det blir ytterligare minst ett kast. Då gäller det att kasta samma tärningsresultat en gång till som när det blev point. Skulle det nu bli en sjua, en så kallad ”Seven out”, så har man förlorat.